Generální oprava MVE Krčín 2020-2021

Dodávka, montáž a oživení rozvaděče automatizace + vizualizace + vzdálený přístup, výroba vtokového stavidla, renovace
rozvaděcího a oběžného kola turbíny, převinutí generátoru, oprava jalového stavidla,
výroba hydraulického hrabacího stroje + hrubé česle + jemné nerezové česle + nerezový odtokový kanál


Kontakt:

TEL: 604 880 199
info@mveservis.cz